محافظت از کاربران در برابر حملات بر بستر ایمیل

سرویس ایمیل یکی از مهمترین ابزارها برای سازمان‌ها است، اما همین ابزار مهم می‌تواند دارای تهدیدات خطرناکی نیز باشد. بنا بر گزارش‌های آماری ایمیل گروه Radicati در سال‌های 2012 تا 2016، میانگین هزینه هر نقض امنیتی برابر با 4.5 میلیون دلار است و ایمیل‌های ورودی محبوب‌ترین مسیر تهدید برای نقض‌های امنیتی هستند. حملات پیچیده و بسیار هدفمند از اطلاعات شخصی و تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی برای فریب کاربران استفاده می‌کنند و آنها را به سایت‌های مخربی که حاوی بدافزار هستند هدایت می‌نمایند.

Cisco Email Security  دارای قابلیت‌های پیشرفته‌ی محافظت دربرابر تهدیدات به‌منظور شناسایی، بلاک و ترمیم خسارات تهدیدات، جلوگیری از Data Loss و تأمین امنیت انتقال دیتاهای با ارزش با رمزگذاری End-To-End می‌باشد.

با بهره‌ بری از Cisco Email Security، کاربران به اهداف زیر می رسند:

– با سیستم هوش تهدیدات برتر ارائه شده توسط  Talos، تیم تحقیقات تهدیدات سیسکو، تهدیدات بیشتری را شناسایی و بلاک نمایند.

– با باج‌افزارهای مخفی شده در قسمت پیوست ایمیل‌ها که از شناسایی اولیه توسط Cisco Advanced Malware Protection یا به اختصار AMP و Cisco Threat Grid  مخفی می مانند، جلوگیری کنند.

– حذف اتوماتیک ایمیل‌های محتوی لینک‌های خطرناک یا بلاک‌کردن دسترسی به سایت‌هایی که به‌تازگی آلوده شده‌اند با استفاده از Real-Time URL Analysis به‌منظور محافظت در مقابل Phishing و BEC.

– جلوگیری از Brand Abuse و حملات ایمیلی پیچیده‌ی مبتنی بر هویت با استفاده از Cisco Domain Protection یا CDP و Cisco Advanced Phishing Protection یا به اختصار CAPP.

– مراقبت از محتوای حساس در ایمیل‌های خروجی با استفاده از Data Loss Prevention یا DLP و رمزگذاری ایمیل، فقط با استفاده از یک راهکار.

– تامین  حداکثر میزان انعطاف‌پذیری در اجرای به صورت Cloud، مجازی، On-Premises یا Hybrid یا انتقال به Cloud به‌صورت چندمرحله‌ای

فهرست