برچسب خرید FPR1120-NGFW-K9 فایروال سیسکو CISCO ، Firepower Threat Defense (FTD) با لایستس دائمی PLR و اسمارت Smart قیمت مناسب وضعیت New .