راه اندازی ویپ

1601982723717

ارتباطات یکپارچه سیسکو CUCM

سیستم ارتباطات یکپارچه سیسکو (CallManager) ارتباطات و همکاری واحد سازمانی هرکس را در هر زمان ، هر مکان و در هر دستگاهی با زیرساخت ارتباطات یکپارچه سیسکو برای تماس صوتی…