ویپ ایران

voip ویپ

آشنایی با ویپ (VoIP)

به طور معمول، VoIP یا Voice Over IP یا تلفن اینترنتی از فناوری انتقال صدا (مکالمه) روی بستر شبکه است که امکان برقراری تماس های صوتی تلفنی را روی بستر…