Cisco Firepower 2130

Firepower 2130 sm

Cisco Firepower 2130

Cisco Firepower 2130 قیمت Cisco Firepower 2130 را از ما بخواهید

Firepower 9000 sm

فایروال های نسل جدید سیسکو Cisco Firepower Next-Generation Firewall

فایروال‌های next-generation (NGFW) در حال حاضر فایروال‌های next-generation (NGFW) بر روی فعال کردن کنترل برنامه‌ها تمرکز می‌کنند، اما بر قابلیت‌های دفاعی تهدیدات خود تمرکز چندانی ندارند. برای جبران، برخی از…